• 90
    0

    Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen torba kanunla kamu lojmanlarının satışına yönelik düzenleme yapıldı. Derlenen bilgilere göre, savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç, kamu idarelerinin, KİT’lerin ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait ortaklıkların mülkiyetindeki kamu konutları ekonomiye kazandırılacak. Bu konutlar, ihaleyle satışa çıkarılacak ve buralarda oturanlar, öncelikli satın alma ...
  • 203
    0

    KİT’lerin görev zararı hükümetin yanlış politikaları nedeniyle büyüyor. Üretimdeki payı her geçen gün azalan 75 kamu işletmesinin 8.4 milyar liralık açığı var Sayıştay’ın 2015 yılı Kamu İşletmeleri Genel Raporu’nda, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çarpıcı tespitlere yer verildi. Rapora göre, destekleme faaliyetleri ve görev zararından doğan Hazine alacakları zamanında ve tam ödenmediği için kamu işletmelerinin ...