• 56
    0

    Yalçın Doğan Türkiye’nin en büyük uluslararası taahhüt firmalarında makro ölçekli inşaat projeleri hakkında fizibilite hazırlama ve uygulama yapmış, 25 yıldan fazla üst yönetici olarak çalışmış, teknik ve idari yönetim ehliyeti olan bir yüksek mühendis, Profesör Ali Candoğan. Daha sonra bu konularda danışmanlık ve hocalık yapmış. Kitapları var bu konularda. Türkiye’de ve Amerika’daki üniversitelerde yine mega projelerin ...
  • 333
    0

    Geçtiğimiz hafta TBMM Çevre Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan ‘Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı’, Türkiye’nin korunan alanlarıyla ilgili yasal düzenlemeleri sil baştan değiştirecek. Milli Parklar Kanunu’nu iptal eden tasarı, pek çok korunan alanın statüsünü de kaldırmayı, kimilerini de değiştirmeyi öngörüyor. Korunan alanlarının yapılaşmaya açılmasını öngören tasarıyla ilgili bir değerlendirme yapan Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı, ...